Nysparande och fondförmögenhet (månadsstatistik)

Fondbolagens förening presenterar varje månad statistik över fondsparandet i Sverige. Det är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Statistiken publiceras omkring den 10:e varje månad.

Längre ned på denna sida finns aktuell statistik över nettosparandet. 

Statistikens omfattning

Månadsstatistiken omfattar nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp. Även fonder som distribueras i medlemsbolags koncerner ingår till stor del. Dessutom ingår samtliga fonder i premiepensionssystemet. Statistiken visar försäljning i Sverige, medan eventuell försäljning utomlands inte ingår.

Från och med 2010 är nettoflödet och fondförmögenheten fördelat på följande fondtyper: aktiefonder, blandfonder, långa räntefonder, korta räntefonder, hedgefonder och övriga fonder. Dessutom är aktiefonderna uppdelade utifrån placeringsinriktning och har underkategorin indexfonder. Från och med 2014 finns det för blandfonder underkategorin generationsfonder och för långa räntefonder underkategorin företagsobligationsfonder.

Fondbolagens förening har inte statistik på bolagsnivå.

Pressmeddelanden om månadsstatistiken.

Statistik över nysparande och fondförmögenhet

Nysparande och fondförmögenhet 2024

Aktiefonder 2024

Årsrapport fondsparandet 2023

Nysparande och fondförmögenhet 2023

Aktiefonder 2023

Nettosparande i fonder 1994-2023

Årsrapport fondsparandet 2022

Nysparande och fondförmögenhet 2022

Aktiefonder 2022

Årsrapport fondsparandet 2021

Nysparande och fondförmögenhet 2021

Aktiefonder 2021

Årsrapport fondsparandet 2020

Nysparande och fondförmögenhet 2020

Aktiefonder 2020

Nysparande och fondförmögenhet 2019

Aktiefonder 2019

Årsrapport fondsparandet 2019

Årsrapport fondsparandet 2018

Bilder pressträff 2018

Nysparande och fondförmögenhet 2018

Aktiefonder 2018

Årsrapport fondsparandet 2017

Nysparande och fondförmögenhet 2017

Aktiefonder 2017

Årsrapport fondsparandet 2016

Nysparande och fondförmögenhet 2016

Aktiefonder 2016

Nysparande och fondförmögenhet 2015

Aktiefonder 2015

Nysparande och fondförmögenhet 2014

Aktiefonder 2014

Nysparande och fondförmögenhet 2013

Aktiefonder 2013

Nysparande och fondförmögenhet 2012

Aktiefonder 2012

Nysparande och fondförmögenhet 2011

Aktiefonder 2011

Nysparande och fondförmögenhet 2010

Aktiefonder 2010

 Nysparande i fonder 1994 - 2009

Här nedan finns äldre statistik över nysparandet i fonder. Månadsstatistiken omfattar nettoflöden från medlemsbolagen för både Sverigeregistrerade och utlandsregistrerade fonder uppdelat på fondtyp.

Till och med 1999 finns statistiken fördelad på aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Från och med år 2000 redovisas statistiken fördelat på fondtyperna aktiefonder, blandfonder, långa respektive korta räntefonder, samt övriga fonder.

Nysparande fonder 2009

Nysparande fonder 2008

Nysparande fonder 2007

Nysparande fonder 2006

Nysparande fonder 2005

Nysparande fonder 2004

Nysparande fonder 2003

Nysparande fonder 2002

Nysparande fonder 2001

Nysparande fonder 2000

Nysparande fonder 1999

Nysparande fonder 1998

Nysparande fonder 1997

Nysparande fonder 1996

Nysparande fonder 1995

Nysparande fonder 1994