Nyhet Publicerad

Remissvar: ja till fri flytträtt av försäkringssparande

Fondbolagens förening har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen "En effektivare flytträtt av försäkringssparande". Föreningen är för en fri flytträtt.

Fondbolagens förening anser att spararen bör ha inflytande över hur det egna pensionssparandet placeras. En fri flytträtt för försäkringssparande gynnar även konkurrens och produktutveckling, vilket är bra för konsumenten. Spararen bör få tydlig information om vilka kostnader som uppstår vid en flytt. 

Läs vårt remissvar