Nyhet Publicerad

Sverige har högst andel ljusgröna fonder i EU

Nya EU-krav på att fondförvaltare ska informera om sitt hållbarhetsarbete infördes i mars i år. I Sverige blev utfallet att nästan 8 av 10 fonder kunde klassas som ”ljusgröna”. Nu visar EU-statistik att Sverige leder ligan när det gäller utbudet av ljusgröna fonder.

EFAMA (The European Fund and Asset Management Association) har satt ihop statistik om hur EU-länderna har klassat sina fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”disclosureförordningen”). Enligt regelverket ska fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper klassas som artikel 8 eller ”ljusgröna”. Fonder som har hållbara investeringar som mål ska klassas som artikel 9 eller ”mörkgröna”. 

Inom Europa förvaltas tillgångar motsvarande 3 700 miljarder EUR i ljusgröna fonder och 340 miljarder EUR i mörkgröna fonder (mars 2021). Genomgången visar att de gröna tillgångarna är koncentrerade till ett begränsat antal länder, och andelen gröna fonder varierar stort mellan olika EU-marknader. Utfallet i statistiken beror inte enbart på olikheter i förvaltningen utan också på skillnader i hur olika länder har tolkat det nya regelverket, menar EFAMA.

De största ljusgröna fondtillgångarna hittar man i Luxemburg, Frankrike, Nederländerna, Sverige och Irland. Dessa länder tillsammans står för 85 procent av den ljusgröna fondförmögenheten i EU. Om man i stället tittar på hur stor andel de ljusgröna fonderna utgör av respektive marknads totala fondtillgångar så hamnar Sverige i topp. Hela 92 procent av den totala fondförmögenheten i Sverige är klassad som ljusgrön. På andra plats kommer Belgien med 50 procent och på tredje plats Nederländerna med 48 procent.

”Den höga andelen ljusgröna fonder i Sverige kan bland annat förklaras av att vi i Sverige har en lång tradition av hållbar förvaltning, långt innan dessa regelverk trädde kraft”, säger Anna Larris, jurist på Fondbolagens förening och specialiserad på EU:s nya hållbarhetsregelverk. ”Enligt EU-kommissionens uttalanden ser det också ut som vi har haft rätt i vår tolkning av ”främja miljörelaterade eller sociala egenskaper” i det nya regelverket. Jag gissar att vi kommer att få se en högre andel ljusgröna fonder i övriga Europa framöver men kanske inte i nivå med den svenska marknaden.”

När det gäller mörkgröna (artikel 9) fonder, som alltså har hållbara investeringar som mål, så är de mycket färre i alla länder. Det stora fondlandet Luxemburg har störst fondförmögenhet i mörkgröna fonder. Marknadsandelen är störst i Belgien (4,1 procent), följt av Luxemburg (3,6 procent) samt Sverige och Nederländerna (3 procent).

EFAMA: The European ESG Market at end Q1 2021 – Introducing the SFDR

 

Tidigare statistik från Fondbolagens förening visar att 77 procent av de svenska fonderna (sett till antal fonder) definieras som ”ljusgröna”, dvs. de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper:
Nästan åtta av tio fonder är "ljusgröna" (pressmeddelande 2021)
Läs mer om hållbart fondsparande