Nyhet Publicerad

Uppdaterade informationsmallar för hållbarhetsinformation

Fondbolagens förening har uppdaterat "Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar" med nya informationsmallar.  Syftet  är att göra det lättare för sparare att jämföra fonders hållbarhetsinformation, och att underlätta för medlemmarna att uppfylla kraven.

Vägledningen omfattar nu både informationsmallar för förköpsinformation och uppföljande information som ska lämnas i fondernas årsberättelse. Syftet med vägledningen är att skapa jämförbarhet mellan fonders hållbarhetsinformation till dess att informationsmallarna i EU-regelverket SFDR ska börja tillämpas den 1 januari 2023. Syftet med vägledningen är också att underlätta för medlemmarna att uppfylla de krav på hållbarhetsinformation som följer av SFDR, inklusive kravet på taxonomi-information som gäller från årsskiftet, samt det upphävda svenska lagkravet gällande årsberättelse som avser 2021. Vägledningen är frivillig.

Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder