Nyhet Publicerad

Vad består fondavgifterna av?

41 procent av fondavgiften går till fondbolaget, visar EU-rapport.

Den europeiska fondbolagsorganisationen EFAMA har nyligen publicerat en rapport (”Perspecitve on the cost of UCITS”) där man i detalj analyserar vad fondavgifterna består av. Fokus är på uppdelningen av årlig avgift och man konstaterar att i genomsnitt härrör 41 procent av avgiften från fondbolagens kostnader (för bl.a. förvaltning), medan resterande betalas till framförallt distributörer, men även till förvaringsinstitut och annan administration. Det bör noteras att rapporten är gjord på fonder från Luxemburg och Irland som vänder sig till privatpersoner. Kostnadsfördelningen bedömer vi ändå som relativt representativ även för svenska fonder, trots att avgifterna är betydligt lägre i Sverige än i de länder studierna baseras på.

Läs mer

Perspective on the cost of UCITS (EFAMA 2021)
Låga fondavgifter i Sverige