Pressmeddelande Publicerad

9,5 miljarder till fonder i juli

I juli noterades ett totalt nysparande i fonder på 9,5 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar i framför allt aktiefonder.   Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 24 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 6 790 miljarder.

Under juli månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 9,5 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 6,8 miljarder och i långa respektive korta räntefonder nettosparades 2,8 respektive 0,8 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 0,9 miljarder och från hedgefonder på 0,2 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 60,2 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till hela 78,9 miljarder. 

Årets fondsparande speglar ett exemplariskt sparbeteende med nya friska pengar varje månad. Trots att månadssparande är ett av de vanligaste spartipsen är det ofta som börsens utveckling påverkar hur pengar rör sig in och ut i fonder. Titta bara på 2022 när fondsparandet svängde lika kraftigt upp och ned som börsen. I år är Stockholmsbörsen betydligt lugnare och framför allt positiv, men det sticker ut att nysparandet ökat så snabbt. I genomsnitt brukar vi tillsammans fondspara ungefär 80 miljarder kronor varje år.”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening. 

I juli steg värdet på Stockholmsbörsen steg med drygt 2 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på totalt 6,8 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder och andra marknader (tillväxtmarknader). Störst uttag gjordes från Nordenfonder.

*Rysslandsfonderna är sedan februari 2022 stängda för handel, vilket medför en svårighet att säkerställa en korrekt
värdering av dessa. Värdet som redovisas avseende Rysslandsfonder kan därför vara missvisande.

Långa räntefonder noterade i juli ett nettoinflöde på totalt 2,75 miljarder kronor, av vilket 1,25 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 18,1 miljarder kronor och av detta utgör 10,6 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under juli med 24 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 6 790 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med drygt 700 miljarder kronor. Av det totala fondkapitalet var 4 540 miljarder (motsvarande 67 procent) placerade i aktiefonder.


För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se


Nettosparandet i fonder 2023, mdkr


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EFA, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.