Pressmeddelande Publicerad

Fondförmögenheten på ny rekordnivå trots turbulent 2020

Det senaste året har i stor utsträckning präglats av covid-19-pandemin. Trots detta noteras en ny högstanivå för svenskarnas fondförmögenhet när fondåret 2020 summeras.    

En stark inledning av året både vad gäller börsutveckling och nysparande i fonder vändes under mars till global oro, med kraftigt fallande aktiemarknader och massiva nettouttag från fonder, i spåren av ökad smittspridning av Corona. Därefter har en mycket kraftfull återhämtning ägt rum, vilket resulterar i att såväl aktiemarknaden som det totala nysparandet i fonder visar tydliga uppgångar under året.  

Under 2020 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 76 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten steg med 400 miljarder och uppgick vid utgången av året till rekordhöga 5 455 miljarder kronor.

Den klart största delen av årets nysparande gick till aktiefonder, 67 miljarder kronor. Även korta räntefonder och långa räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan blandfonder och hedgefonder noterade nettouttag sett över helåret 2020.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”Fondåret 2020 har bjudit på historiska rörelser och bevisar troligtvis mer än något annat år vikten av att vara långsiktig och inte göra drastiska förändringar i sitt sparande när det stormar på marknaden. Att vi skulle stänga året med en rekordhög fondförmögenhet var det nog inte många som trodde när det var som mörkast i våras. Det är även glädjande att se ett positivt nysparande i fonder 2020, trots de massiva uttagen i mars. Spararna valde framförallt globala aktiefonder samt branschfonder under året och nettosparandet i aktivt förvaltade aktiefonder översteg för första gången sedan 2013 nettosparandet i indexfonder”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.
 

2020 i punkter:

 • 76 miljarder till fonder under 2020. Det totala nysparandet i fonder uppgick under 2020 till 75,9 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder.
   
 • Positiv aktiemarknadsutveckling, trots tvära kast under året, bidrog till att den totala fondförmögenheten i Sverige ökade med 400 miljarder kronor under 2020 och uppgick vid årsskiftet till rekordhöga 5 455 miljarder.
   
 • Blandad utveckling på världens aktiemarknader. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med omkring 4 procent under 2020. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på drygt 19 procent och globalfonder steg med i genomsnitt 2,8 procent. Kinafonder hade en genomsnittlig värdeökning på drygt 18 procent, medan många andra tillväxtmarknader uppvisade negativ värdeutveckling under 2020.
   
 • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 67 miljarder kronor under 2020. Störst insättningar hade globalfonder med 37,9 miljarder netto, följt av branschfonder med ett nettoinflöde på 35,9 miljarder. Däremot gjordes det under året nettouttag från bl.a. Nordamerikafonder, Rysslandsfonder och Asienfonder.
   
 • Inflödet till indexfonder avtog något under 2020. Av det totala nysparandet i aktiefonder på 67 miljarder gick drygt 16 miljarder till indexfonder. Detta utgör en betydligt lägre andel än tidigare år, då indexfonder stått för den absoluta merparten av inflödet i aktiefonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2020 närmare 18 procent av den samlade aktiefondförmögenheten.
   
 • Både korta- och långa räntefonder uppvisade nettoinsättningar under året. Korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 17,8 miljarder kronor och i långa räntefonder uppgick nysparandet till 13,8. Däremot gjordes under 2020 nettouttag från företagsobligationsfonder på 1,6 miljarder kronor.
   
 • Blandfonder och hedgefonder noterade nettoutflöden under 2020. Blandfonder uppvisade ett nettoutflöde på 14,9 miljarder kronor och hedgefonder hade nettouttag på 11,2 miljarder.
 

För hela ”Årsrapporten 2020” samt tillhörande statistik se bilagor och https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/
 

För kommentarer kontakta:

Johanna Englundh, sparekonom Fondbolagens förening
08-506 988 07 / 076-540 05 07 / johanna.englundh@fondbolagen.se

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.