Pressmeddelande Publicerad

Fondsparande i motvind under 2022

Efter ett år tydligt präglat av geopolitisk och finansiell oro kan ändå fondåret 2022 till slut summeras med ett positivt nettosparande. Totalt nysparades 19 miljarder kronor i fonder.

Den största delen av nysparandet tillföll hedgefonder som hade nettoinsättningar på drygt 10 miljarder kronor, följt av korta räntefonder med nettoinsättningar på närmare 6 miljarder. Även långa räntefonder och aktiefonder uppvisade nettoinflöden, medan blandfonder noterade nettouttag under 2022.

Vid utgången av 2022 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 6 067 miljarder kronor, vilket innebär en minskning under året med 884 miljarder. 

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige under 2022.

”När vi gick in i 2022 hade vi ett urstarkt sparår i ryggen. Kapitalet som sparats i fonder var då större än någonsin. Så bra blev inte 2022. I stället fick spararna kämpa i motvind med fallande kurser på både aktie- och räntemarknaden. En väldigt ovanlig situation. Rysslands invasion av Ukraina är en fruktansvärd humanitär kris som också påverkat de finansiella marknaderna. Våra sparpengar mår inte bra när vi är på väg mot en lågkonjunktur. Och det tuffa ekonomiska läget har påverkat spararnas agerande. Under stora delar av året har vi sett hur spararna sålt fonder med högre risk. Framför allt aktiefonder. Men spararna är modiga i slutet på året. Så när vi summerar fondåret 2022 har det faktiskt satts in mer pengar än vad det tagits ut. Långsiktigt tror jag det är helt rätt agerande. Bra jobbat”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.


2022 i punkter:

 • 19 miljarder till fonder under 2022 innebär ett jämförelsevis litet nysparande. Sedan år 2000 har det genomsnittliga nettosparandet uppgått till 79 miljarder årligen. Den största delen av nysparandet 2022 tillföll hedgefonder med ett nettoinflöde på drygt 10 miljarder kronor.
   
 • Den samlade fondförmögenheten i Sverige uppgick till 6 067 miljarder vid utgången av 2022. Under året noterades en minskning av fondförmögenheten med 884 miljarder kronor.
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeminskningar. I genomsnitt sjönk värdet på aktiefonder (beräknat i SEK) med 10 procent under 2022. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdenedgång på 25 procent. Värdeminskningen för globalfonder, USA-fonder, Europafonder och tillväxtmarknadsfonder (beräknat i SEK) var lindrigare, huvudsakligen till följd av en kraftig kronförsvagning under det senaste året.
     
 • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 3 miljarder kronor under 2022. Störst insättningar hade globalfonder med 44,2 miljarder netto, följt av tillväxtmarknadsfonder med ett nettoinflöde på 4,9 miljarder. Samtliga övriga aktiefondkategorier uppvisade nettouttag under det senaste året.
   
 • Indexfonder noterade fortsatt stora inflöden. Under 2022 uppvisade indexfonder ett nettoinflöde på 44 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder samtidigt hade nettouttag på 41 miljarder. Sedan 2010 har andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten ökat från 6 procent till drygt 20 procent vid utgången av 2022.
   
 • Blandfonder uppvisade nettoutflöden. Totalt uppgick nettouttagen från blandfonder till 9,6 miljarder kronor under 2022.
   
 • Både korta- och långa räntefonder hade nettoinsättningar under 2022. Korta räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor och i långa räntefonder uppgick nysparandet till 4,3 miljarder. Däremot gjordes nettouttag från företagsobligationsfonder på närmare 10 miljarder under det senaste året.   
   

För hela ”Årsrapporten 2022” samt tillhörande statistik se bilagor och https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se