Pressmeddelande Publicerad

Rekordår för fondsparandet 2021

Under 2021 nysparades totalt 195 miljarder kronor i fonder, vilket är nytt rekord för ett enskilt år. Dessutom noteras en ny högstanivå för svenskarnas fondförmögenhet när fondåret 2021 summeras.  

Nettosparandet i fonder var positivt under samtliga månader 2021 och uppgick sammanlagt till 195 miljarder kronor. Den största delen av nysparandet gick till aktiefonder med nettoinsättningar på närmare 91 miljarder. Även blandfonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på vardera 40 miljarder och korta räntefonder uppvisade nettoinsättningar på drygt 21 miljarder under 2021.

Vid utgången av 2021 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till rekordhöga 6 951 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med närmare 1 500 miljarder. 

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

”2021 slutade som ett riktigt rekordår, både vad gäller nysparandet i fonder såväl som fondförmögenheten som helhet. Detta trots att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och genomgick turbulenta tider med bland annat inflationsoro, halvledarbrist samt stormiga råvaru- och elpriser. Spararnas intresse för globala aktiefonder var fortsatt starkt. De visade även tilltro till hemmamarknaden och Sverigefonder hamnade på en andra plats gällande nettosparandet 2021. Tillväxtmarknader hade dock svårare att locka till sig kapital under året”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

2021 i punkter:

 • 195 miljarder till fonder under 2021 innebär ett rekordstort nysparande och främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder.
   
 • Den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde rekordhöga 6 951 miljarder vid utgången av 2021. Under året noterades en ökning av fondförmögenheten med 1 496 miljarder kronor. Av förmögenhetsökningen utgjorde 195 miljarder nysparande och drygt 1 300 miljarder kom från positiv värdeutveckling under året. 
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade stora värdeökningar. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (beräknat i SEK) med 27 procent under 2021. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 35 procent och globalfonder ökade i genomsnitt med 29 procent. Däremot var värdeutvecklingen på flera tillväxtmarknader något svagare under det senaste året.
   
 • Aktiefonder noterade nettoinflöden på 90,6 miljarder kronor under 2021. Störst insättningar hade globalfonder med 53,2 miljarder netto, följt av Sverigefonder med ett nettoinflöde på 32,6 miljarder.
   
 • Indexfonder noterade stora inflöden. Av det totala nysparandet i aktiefonder på omkring 91 miljarder gick närmare 68 miljarder, motsvarande 75 procent, till indexfonder. Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten uppgick vid utgången av 2021 till strax över 19 procent.
   
 • Blandfonder hade nettoinflöden under hela året. Totalt nettosparades drygt 40 miljarder kronor i blandfonder under 2021.
   
 • Både korta- och långa räntefonder uppvisade nettoinsättningar under 2021. Korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 21,4 miljarder kronor och i långa räntefonder uppgick nysparandet till 39,9 miljarder. Däremot var nettosparandet i företagsobligationsfonder endast marginellt positivt under det senaste året.   
   

För hela ”Årsrapporten 2021” samt tillhörande statistik se bilagor och https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/