Pressmeddelande Publicerad

Stort fondsparande trots marknadsoro under 2023

Under 2023 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på närmare 100 miljarder kronor. Fondförmögenheten steg kraftigt och uppgick vid årsskiftet till 6 929 miljarder kronor.

Trots såväl politisk som ekonomisk oro var fondsparandet rejält motståndskraftigt under 2023. Det sammanlagda nettoinflödet summerade till 97,2 miljarder kronor. Den största delen av nysparandet tillföll aktiefonder som hade nettoinsättningar på drygt 100 miljarder kronor. Även långa räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan korta räntefonder, blandfonder och hedgefonder noterade nettouttag under det senaste året.

Vid utgången av 2023 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 6 929 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med 862 miljarder. 

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige under 2023.

”2023 har precis som 2022 utmanat fondspararna rejält. Under stora delar av året rörde sig världens börser oroligt samtidigt som plånböckerna var ansträngda när levnadskostnaderna ökade. Den kombinationen brukar inte tala för riskvilja, men fondspararna har varit kloka och modiga. I backspegeln kan man ofta konstatera att tuffa tider skapar stora möjligheter och det tycker jag att spararna har tagit fasta på under året. Med hopp om att räntetoppen är nådd och att inflationen börjar nå rimliga nivåer investerade aktiva sparare med högre risk. Även om börserna belönade ett högt risktagande med en stark uppgång under årets sista månader tycker jag det är viktigt att fortsätta vara konsekvent med ett långsiktigt månadssparande. För vart marknaden tar vägen i det kortsiktiga perspektivet vet ingen, det har 2023 varit ytterligare ett exempel på”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

2023 i punkter:

 • Totalt nysparades 97,2 miljarder kronor i fonder under 2023. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder, följt av långa räntefonder.
      
 • Den samlade fondförmögenheten i Sverige uppgick till 6 929 miljarder vid utgången av 2023. Under året noterades en ökning av fondförmögenheten med 862 miljarder kronor.
   
 • De flesta av världens aktiemarknader visade värdeökningar. I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (mätt i SEK) med drygt 11 procent under 2023. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på omkring 14 procent och globalfonder ökade i värde med genomsnittligen 15 procent. Ännu något högre avkastning noterade USA-fonder, medan flera tillväxtmarknader utvecklades svagt under 2023.
     
 • Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på drygt 100 miljarder kronor under 2023. Störst insättningar hade globalfonder med 78 miljarder netto, följt av Sverigefonder med ett nettoinflöde på 28 miljarder.
   
 • Indexfonder noterade fortsatt mycket stora inflöden. Under 2023 uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 109 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder samtidigt hade nettouttag på 9 miljarder. Sedan 2010 har andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten ökat från 6 procent till närmare 22 procent vid utgången av 2023.
   
 • Långa räntefonder hade nettoinsättningar på totalt 49,2 miljarder kronor under 2023. Av detta utgjorde nysparande i företagsobligationsfonder 16,6 miljarder.
    
 • Blandfonder uppvisade däremot nettoutflöden under 2023 på 15,1 miljarder kronor.
   
 • Även korta räntefonder och hedgefonder uppvisade under året nettouttag på 28,3 respektive 11,7 miljarder kronor.
   

För hela ”Årsrapporten 2023” samt tillhörande statistik se bilagor och https://www.fondbolagen.se/fakta_index/statistik/

För kommentarer kontakta:

Philip Scholtzé, sparekonom Fondbolagens förening
070-846 43 49 / philip.scholtze@fondbolagen.se

Vid frågor om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Fredrik Hård, ekonom Fondbolagens förening
08-506 988 08 / 070-333 43 39 / fredrik.hard@fondbolagen.se


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, HealthInvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, ODIN Fonder, Ruth Asset Management, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Asset Management, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar

Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, efa, EY, FundRock Management Company, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, MFEX, Morningstar Sweden, Northern Trust Service SE, PwC Sverige, Vinge, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.