Nyhet Publicerad

2020 visar plus för de flesta sparkategorierna

Nu kan vi visa fondsparandets fördelning mellan olika kategorier under 2020. Det turbulenta året inleddes med stora uttag men därefter vände fondspararna tillbaka. 25 mdkr av det totala nettosparandet på 58 miljarder gick via fondförsäkring och 21 mdkr via ISK.

Störst nettoinflöden gick under året till fonder via premiepensionen, följt av fondsparande via fondförsäkring och via ISK.

Nettosparandet via fondförsäkring präglades av börsoron i början av året och av det totala nettosparandet på 25 miljarder kronor gick huvuddelen till långa räntefonder (12 mdkr) följt av aktiefonder (10 mdkr). Även företagen valde främst räntefonder, men i deras fall främst korta räntefonder. Nettosparandet via ISK gick däremot främst till aktiefonder.

Förutom för fondförsäkring, som främst utgörs av förutbestämda avsättningar till tjänstepensioner, uppvisade samtliga sparkategorier stora nettouttag under första kvartalet. Under de tre följande kvartalen återvände dock fondsparandet via ISK, förvaltarregistrerat och för företagen och när helåret summerades var nettosparandet positivt. För hushållens direktsparande däremot, där mycket äldre sparande finns, återvände inte spararna och helåret summerade till ett nettouttag.

Årsrapport 2020 fondsparande efter kategori 
Fondsparande efter kategori 2020