Nyhet Publicerad

Föreningen uppdaterar självreglering

Fondbolagens förening har sedan 2002 haft riktlinjer för hur fondbolag bör hantera sitt ägarutövande. Nu anpassas riktlinjerna till nya EU-regler som gäller från 10 juni.

Fondbolagens förenings riktlinjer för fondbolagens ägarutövande har anpassats till den nya EU-lagstiftningen på området. Det innebär bland annat att begreppet ”ägarpolicy” ersätts av lagstiftningens ”principer för aktieägarengagemang”. Riktlinjerna om innehållet i dessa principer kommer alltjämt att gå utöver kraven i lagstiftningen.

I svensk kod för fondbolag har kravet på att söka förhindra korttidshandel tagits bort. Kravet har av flera skäl blivit utdaterat. Avgifter för korttidshandel är numera svåra att ta ut, bland annat eftersom Pensionsmyndigheten inte tillåter detta på myndighetens fondtorg. Föreningen avser i stället att verka för att det i lag införs möjlighet att använda verktyg för att fördela handelskostnader på de investerare som orsakat kostnaderna.

Därutöver har avsnittet om rådgivning i riktlinjerna för fondbolagens marknadsföring och information uppdaterats mot bakgrund av nya lagregler om rådgivning. Ändringarna innebär inte några nya krav för fondbolag.

Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang

Svensk kod för fondbolag

Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information