Nyhet Publicerad

Inflöden i fonder som främjar hållbarhet

Insättningarna i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”artikel 8-fonder”) fortsatte under årets första kvartal. Dessa fonder utgör 93 procent av den svenska fondförmögenheten.

Fondbolagens förening kan nu presentera statistik uppdelat efter hållbarhetsdeklaration för årets första kvartal. Statistiken visar hur det svenska fondsparandet är fördelat mellan fonder som (enligt EU:s regelverk SFDR) ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper” (artikel 8), fonder som ”har hållbara investeringar som mål” (artikel 9), samt ”övriga fonder”. Fondförmögenhetens fördelning mellan de olika fondtyperna är stabil sedan det sista kvartalet 2022, och visar att den svenska marknaden domineras av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Per den sista mars 2023 uppgick fondförmögenheten i dessa fonder till 5 768 miljarder kronor, eller 93 procent av den totala fondförmögenheten.

109 miljarder kronor är placerade i fonder med hållbara investeringar som mål (”artikel-9 fonder”), vilket motsvarar 2 procent av fondförmögenheten. 331 miljarder kronor är placerade i s.k. övriga fonder (de fonder som inte ingår i de två tidigare kategorierna), vilket motsvarar 5 procent av den totala fondförmögenheten.

imager4y9.png

Nystartade och mindre fonder

Sett till antalet fonder utgjorde de fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) 75 procent (941 av totalt 1 258 fonder). Motsvarande siffra för fonder som har hållbarhet som mål (artikel 9) var 5 procent (62 stycken). Om man jämför fondförmögenheten med antal fonder så utgjorde fonder med hållbarhet som mål en större andel (5 procent) än för fondförmögenheten (2 procent), vilket skulle kunna förklaras av att många av dessa fonder är nystartade. För övriga fonder är motsvarande skillnad ännu större (20 procent jämfört med 5 procent), vilket förklaras av att fonderna i genomsnitt var mindre än de fonder som främjar hållbarhet.

Rapport:
Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 1 2023 (pdf)
Fondsparande hållbarhetsdeklaration 2023 (xlsx)

Tidigare statistik uppdelat efter hållbarhetsdeklaration