Nyhet Publicerad

Ny statistik: fondsparandet utifrån hållbarhetsinriktning

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet dominerades av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, följt av sparande i fonder med hållbara investeringar som mål. Övriga fonder uppvisade ett nettouttag.

Fondbolagens förening presenterar kvartalsvis svenska sparares fondsparande fördelat efter fondernas hållbarhetsdeklaration, alltså hur
fondsparandet är fördelat mellan fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade
upplysningar), fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder enl. EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar) samt övriga fonder.

92 procent av fondförmögenheten i Sverige är idag placerad i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder), medan 3 procent är placerad i fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder). Fondförmögenheten i övriga fonder utgör 5 procent.

Nettosparandet i fonder under andra kvartalet dominerades av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, 33,8 mdkr, följt av sparande i fonder med hållbara investeringar som mål, 5,8 mdkr. Övriga fonder uppvisade ett nettouttag på -1,8 miljarder kronor.

Läs mer i rapporten Fondsparande efter hållbarhetsdeklaration, kvartal 2 2023.