Nyhet Publicerad

Nya medlemmar och ny arbetsgrupp

AIF-förvaltaren Infranode samt advokatbyråerna Mannheimer Swartling och Roschier är nya medlemmar i föreningen. De ansluter i samband med att den nya arbetsgruppen för AIF-frågor startas.

Vid föreningens senaste styrelsemöte antogs Infranode som ordinarie medlem, Mannheimer Swartling och Roschier antogs som associerade medlemmar. Fondbolagens förening har nu 65 medlemsbolag, varav 17 associerade. Föreningen täcker ca 90 procent av fondmarknaden.

Den nya arbetsgruppen för AIF-frågor kommer att fokusera på frågor som specifikt rör AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder (ej specialfonder). 

"Som en av Nordens ledande infrastrukturinvesterare och fondförvaltare är det dels viktigt för oss att hålla oss ajour med det som händer på vårt område och dels engagera oss i Fondbolagens nystartade verksamhetsgrupp för AIF-förvaltare. Fondbolagens förening erbjuder även en utmärkt möjlighet att möta andra förvaltare inom branschen, diskutera branschspecifika frågor och dra nytta av den vägledning som föreningen kommer med när det gäller olika legala och regulatoriska frågor", säger Christian Doglia, Infranodes medgrundare och VD.

Som medlem i Fondbolagens förening kan man delta i föreningens arbetsgrupper där det finns möjlighet att samverka med branschkollegor i aktuella frågor.
Läs mer:
- Engagera dig i en arbetsgrupp. 
- Förmåner för medlemmar.