Förmåner för medlemmar

Som medlem i Fondbolagens förening har du tillgång till kompetens, information, opinionsbildning, viktiga nätverk och arbetsgrupper.

Medarbetarna på föreningens kansli har en lång samlad erfarenhet av fonder. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill diskutera fondfrågor av olika slag.

Medarbetarna på kansliet

På medlemsnätet hittar du matnyttigt material

Du som ingår i någon av våra arbetsgrupper hittar dokumentation från arbetsgruppsmöten, vägledningar, principiella PM och annat material på föreningens medlemsnät.

Om du ingår i en arbetsgrupp men inte har tillgång till medlemsnätet, mejla info@fondbolagen.se.

Logga in på medlemsnätet

Diskutera med branschkollegor i en arbetsgrupp

Delta i någon av våra arbetsgrupper - som Pensionsarbetsgruppen, Juridik-/compliancegruppen eller Ägar- och hållbarhetsgruppen. Där kan du diskutera aktuella branschfrågor och vara med och påverka.

Lista över permanenta arbetsgrupper.

Prenumerera på Fondbladet - ett nyhetsbrev för medlemmar

Du har väl anmält dig till vårt nyhetsbrev? Fondbladet skickas ut per mejl efter varje styrelsemöte (ca 5 gånger per år) och ger en uppdatering om aktuella frågor som föreningen driver, inte minst inom regelverksområdet. 

Mejla till info@fondbolagen.se om du vill prenumerera på Fondbladet.

Delta i seminarier om aktuella ämnen

Fondbolagens förening håller ofta seminarier där målet är att ta upp aktuella ämnen inom fondområdet och främja erfarenhetsutbyte. Varje år arrangerar vi också den större konferensen Fonddagen där vi knyter an till den aktuella debatten och behandlar fonder ur olika perspektiv. Hör gärna av dig om du har tips på ämnen som du tycker att vi borde ta upp.

Håll utkik efter seminarier i vår kalender.