Nyhet Publicerad

Stor undersökning visar trender i svenskarnas sparande

Sedan mer än ett decennium har Fondbolagens förening gjort omfattande Sifo-undersökningar för att kartlägga svenskarnas inställning till sparande. Fondsparandet har med åren blivit allt mer populärt.

Undrar du hur vanligt det är att fondspara? Hur fördelningen av fondsparandet ser ut i olika ålderskategorier, eller bland kvinnor respektive män? Funderar du på om hållbara fonder blivit mer populära eller vad svenskarna sparar till? Svaren på dessa frågor och många fler samt hur trenderna utvecklats över tid hittar du i Fondbolagens förenings Fondspararundersökningar. 

Några nedslag i 2022 års Fondspararundersökning visar bland annat att: 

  • Andelen svenskar som uppger att de sparar privat i fonder är 73 procent. Trenden är ökande, motsvarande siffra 2014 var 65 procent. 
  • Fonder är den sparform som flest anser vara bäst för långsiktigt sparande. 44 procent uppger det. År 2014 var siffran 28 procent. 
  • Två av tre anser att fonder är den bästa sparformen vad gäller sparande till barn. Även här anser allt fler att fonder är bäst, och färre uppger sparkonto. 
  • Nästan hälften av de som sparar i fonder månadssparar. 
  • Män är, precis som tidigare år, mer benägna att ta högre risk för chansen att få högre avkastning, än kvinnor. 
  • Viktig information inför fondval är i första hand fondens avgifter, risknivå, fondens placeringsinriktning och om fonden har en hållbar inriktning. Den senare informationen anses av drygt fyra av tio vara ”mycket viktigt”, av kvinnor i större utsträckning än män.

Ta del av 2022 års Fondspararundersökning och de tidigare undersökningarna på våra faktasidor. Där har vi samlat alla våra studier och undersökningar. 

Visste du att? 
Fondbolagens förening samlar också ihop månadsstatistik över nysparandet i fonder och utvecklingen av fondförmögenheten. Det är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Statistiken publiceras omkring den 10:e varje månad. 
Ta del av månadsstatistiken.