Svenska folkets inställning till sparande

Kantar Sifo Prospera genomför på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år en omfattande intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 16-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.

Fondspararundersökning 2022

Fondspararundersökning 2020

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2014

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2010