Svenska folkets inställning till sparande

Kantar Sifo Prospera genomför på uppdrag av Fondbolagens förening vartannat år en omfattande intervjuundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 18-76 år om fonder och sparande privat och till pensionen. Rapporten ger en omfattande bild av sparande och inställning till sparande.

Fondspararundersökning 2020

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2014

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2010