Nyhet Publicerad

Ny broschyr vill sprida investeringskunskap till fler

Med broschyren "Investera för en bättre framtid - 5 tips som får dina sparpengar att växa" vill vi stimulera nybörjare att komma igång med ett sparande. Genom att följa några enkla råd kan vem som helst lära sig investera.

Utbildning är avgörande för att förbättra den finansiella kunskapen och ge konsumenterna möjlighet att fatta sunda beslut när de hanterar sina besparingar. Den som inte förstår finansiella begrepp som riskspridning, ränta på ränta och realavkastning vet de inte hur man ska börja eller vad man ska fråga efter om man vill investera sina besparingar.

I Sverige är den finansiella förmågan högre än i många andra länder, och det finns en lång tradition av att spara i fonder, men det finns betydande skillnader i kunskap mellan individer. De individuella förutsättningarna och den finansiella förmågan varierar bland annat beroende på ålder, utbildningsbakgrund och kön, vilket i slutändan leder till en ojämlik fördelning av kapitaltillgångarna. 

Otillräcklig finansiell kunskap är en förklaring till varför många europeiska hushåll inte investerar alls på kapitalmarknaderna. Den europeiska fondbolagsorganisationen EFAMA (där Fondbolagens förening är medlem) har legat i framkant när det gäller att uppmana europeiska myndigheter att höja den finansiella kunskapen hos allmänheten genom utbildningsinitiativ. 

EFAMAs "Investor Education Platform" har nu tagit fram en animerad broschyr riktad till millennials, med titeln "Investera för en bättre framtid – 5 tips för att få dina sparpengar att växa". Med broschyren vill vi stimulera unga att spara, och vi förklarar hur man kommer igång med investeringar. Här är den svenska versionen!

Investera för en bättre framtid - 5 tips som får dina sparpengar att växa (länk till interaktiv broschyr) 

Investera för en bättre framtid - 5 tips som får dina sparpengar att växa (pdf)

Andra initiativ från Fondbolagens förening för att höja den finansiella förmågan

Fondkollen - sajt med tips och smarta verktyg
Utbildning i privatekonomi - Gilla din ekonomi
Samarbete för ökad kunskap - Ung Privatekonomi
Opartisk vägledning - Konsumenternas Bank- och finansbyrå