Opartisk vägledning - Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Föreningen är en huvudfinansiär av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Där kan privatpersoner få kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör fondbolag och andra finansiella institut.

På webbplatsen Konsumenternas.se samarbetar Konsumenternas Bank- och finansbyrå med Konsumenternas Försäkringsbyrå för att ge opartisk information och vägledning till privatpersoner, i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster. 

Med uppdrag att hjälpa konsumenterna

Stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå startades 1994 med syftet  att driva en självständig rådgivningsbyrå som genom information och vägledning ska hjälpa konsumenter i frågor som rör banker eller andra kreditinsitut samt fond- och värdepappersbolag.

En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på det finansiella området och återföra dessa till myndigheter, företag och branschorganisationer. Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening.

Webbplats: konsumenternas.se
Telefon: 0200 - 22 58 00
Telefontid är vardagar klockan 9-12.
Facebook: facebook.com/KonsumenternasBankochfinansbyra
Twitter: twitter.com/bankfrskring

 

Hallå konsument - en informationsportal

Hallå konsument startade i mars 2015 och är en portal med information till konsumenter om frågor före och efter köp. 

Bakom tjänsten står Konsumentverket i samarbete med tolv myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentverksamhet. Konsumenternas bank- och finansbyrå står för informationen om fonder.

Webbplats: hallakonsument.se
Telefon: 0771 – 525 525
E-post: info@hallakonsument.se
Facebook: facebook.se/hallakonsument
Twitter: twitter.com/hallakonsument