Samarbete för ökad kunskap - Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieungdomar och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande. Fondbolagens förening är en av organisationerna bakom projektet.

Ung Privatekonomi - lärobokI projektet Ung Privatekonomi medverkar Fondbolagens förening tillsammans med bland annat Aktiefrämjandet och Unga Aktiesparare för att främja kunskapen om sparande hos gymnasieungdomar.

Under ett läsår träffar projektets informatörer över 24 000 elever och lärare på plats i landets skolor.

Initiativtagarna till Ung Privatekonomi är:

Dessa organisationer samlas inom stiftelsen Aktiefrämjandet för att samordna projektet Ung Privatekonomi. Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga verksamhet. Dessutom bidrar ett antal börsbolag varje år för att säkra projektets fortlevnad.

ungprivatekonomi.se