Samarbete för ökad kunskap - Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieungdomar och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande. Fondbolagens förening är en av organisationerna bakom projektet.

Ung Privatekonomi - lärobokI projektet Ung Privatekonomi medverkar Fondbolagens förening tillsammans med andra organisationer för att främja kunskapen om sparande hos gymnasieungdomar. Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Varje läsår åker projektets föreläsare runt till skolor för att sprida entusiasm och kunskap. 

Under ett läsår träffar projektets informatörer över 24 000 elever och lärare på plats i landets skolor. Mellan höstterminen 2009 och vårterminen 2021 har Ung Privatekonomi utbildat hela 268 483 ungdomar. Föreläsningarna är helt kostnadsfria för skolorna. Det finns också en digital utbildning som vem som helst kan använda. Boken "Få råd med dina drömmar" går att beställa på organisationens hemsida.  

Boka en kostnadsfri inspirationsföreläsning på ungprivatekonomi.se

Initiativtagare

Bakom Ung Privatekonomi står:
Aktiespararna
Fondbolagens förening
Svensk Värdepappersmarknad
NASDAQ OMX
Svenska Bankföreningen
Unga Aktiesparare

Dessa organisationer samlas inom stiftelsen Aktiefrämjandet för att samordna projektet Ung Privatekonomi. Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis dagliga verksamhet. Dessutom bidrar ett antal börsbolag varje år för att säkra projektets fortlevnad.