Utbildning i privatekonomi - Gilla Din Ekonomi

Fondbolagens förening deltar aktivt i nätverket Gilla Din Ekonomi. Vi utbildar konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – för att ge dem bättre möjligheter att fatta ekonomiska beslut.

Kunskapen i privatekonomi är högre i Sverige än i många andra länder: 71 procent av de vuxna i Sverige förstår finansiella begrepp som riskdiversifiering, inflation, ränta och ränta-på-ränta, enligt Standard & Poor’s rapport Financial Literacy Around the World, där man ställt ett antal frågor till vuxna runt om i världen. Men det innebär också att var tredje vuxen saknar nödvändiga privatekonomiska kunskaper.

Gilla Din Ekonomi bottnar i ett initiativ från Regeringen om att främja konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiativ till privatekonomisk folkbildning. I ett nätverk samarbetar olika aktörer och drar nytta av varandras resurser, kompetens och kontaktnät.

 

Kurs i privatekonomi - trygga din ekonomiska framtid

Gilla Din Ekonomi utbildar vidareinformatörer. Genom kursen utbildas vidareinformatörer i hela landet, bland annat via Budget- och skuldrådgivare, Konsumentvägledare, Överförmyndare och Fackförbund. Deltagarna på kursen sprider i sin tur kunskapen vidare. 

Fonder

Fondbolagens förening har fått förtroendet att föreläsa om fondsparande på dessa utbildningar. Ett gediget utbildningsmaterial om fonder och en broschyr har tagits fram av Fondbolagens förening i samarbete med Finansinspektionen - allt under devisen "ingen försäljning, bara fakta". Den har också granskats av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Beställ broschyren: Fonder

Vidareinformatörerna erbjuder sedan föreläsningar på arbetsplatser runtom i Sverige inom områdena budget och betalningar, sparande, lån och pensioner.

Projektet vann 2012 priset ”Guldkanten” som delas ut av Statens Pensionsverk till någon som har gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.

 

Inspirationsfilm

En inspirationsfilm om fonder har tagits fram av Gilla Din Ekonomi.

 

Boka föreläsning via Folkuniversitetet

Folkuniversitetet ger föreläsningar inom ramen för "Trygga din ekonomi" för att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor. Detta sker genom kvällsföreläsningar och utbildningar på arbetsplatsen. Läs mer om det här.

 

Inspirationsfilmen Du och dina pengar

Finansinspektionen och produktionsbolaget Marilyn, har tillsammans med Nordea, Swedbank och Sparbankerna samt Fondbolagens förening, inom ramen för Gilla Din Ekonomi, tagit fram filmen "Du och dina pengar". Denna kortfilm är tänkt att inspirera lärare och elever till att vilja arbeta med privatekonomi och förstå vikten av att ha koll på sin egen ekonomi. Filmen får användas av nätverkets medlemmar.
Se filmen: Du och dina pengar

Mer om Gilla Din Ekonomi

Gilla Din Ekonomi är en nationell satsning för att öka konsumenters kunskaper i privatekonomi. I nätverket samverkar många aktörer i form av myndigheter, organisationer och företag med ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. 

Läs mer om Gilla Din Ekonomi på nätverkets egen webbplats.