Utbildning i privatekonomi - Gilla din ekonomi

Fondbolagens förening deltar aktivt i nätverket Gilla din ekonomi. Vi utbildar konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – för att ge dem bättre möjligheter att fatta ekonomiska beslut.

Kunskapen i privatekonomi är högre i Sverige än i många andra länder: 71 procent av de vuxna i Sverige förstår finansiella begrepp som riskdiversifiering, inflation, ränta och ränta-på-rän

ta, enligt Standard & Poor’s rapport Financial Literacy Around the World, där man ställt ett antal frågor till vuxna runt om i världen. Men det innebär också att var tredje vuxen saknar nödvändiga privatekonomiska kunskaper.

Gilla Din Ekonomi bottnar i ett initiativ från Regeringen om att främja konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiativ till privatekonomisk folkbildning. I ett nätverk samarbetar olika aktörer och drar nytta av varandras resurser, kompetens och kontaktnät.

 

Kurs i privatekonomi - trygga din ekonomiska framtid

Gilla Din Ekonomi utbildar vidareinformatörer. Genom kursen utbildas bland annat budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare, överförmyndare och fackförbund. Informatörerna erbjuder sen föreläsningar på arbetsplatser runtom i Sverige inom områdena budget och betalningar, sparande, lån och pensioner. Fondbolagens förening har fått förtroendet att föreläsa om fondsparande på dessa utbildningar. 

Projektet vann 2012 priset ”Guldkanten” som delas ut av Statens Pensionsverk till någon som har gjort en viktig insats inom pensionsinformationsområdet.

Broschyr och inspirationsfilm

Ett gediget utbildningsmaterial om fonder och en broschyr har tagits fram av föreningen i samarbete med Finansinspektionen - allt under devisen "ingen försäljning, bara fakta". Broschyren har granskats av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Projektet har även tagit fram en inspirationsfilm om fonder.

Ladda ner eller beställ broschyren "Fonder".

Inspirationsfilm om fonder.

 

Boka föreläsning via Folkuniversitetet

Folkuniversitetet ger föreläsningar inom ramen för "Trygga din ekonomiska framtid" för att öka kunskapsnivån hos svenskarna i privatekonomiska frågor. Detta sker genom kvällsföreläsningar och utbildningar på arbetsplatsen. 

Folkuniversitetets utbildningar.

  

Nätverk med uppdrag att utbilda konsumenter

Gilla Din Ekonomi är en nationell satsning för att öka konsumenters kunskaper i privatekonomi. I nätverket samverkar många aktörer i form av myndigheter, organisationer och företag med ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. 

gilladinekonomi.se