Nyhet Publicerad

Hållbara fonder alltmer poppis på 10-talet

Fondmarknadens struktur har förändrats under decenniet, och hållbara fonder är en växande trend.

En omstöpning av fondmarknaden har pågått under hela 2000-talet, och särskilt under 2010-talet. Sparandet har gått från direktsparande i fonder till fondsparande i någon form av skal eller via mellanhand.

År 2000 låg två av tre svenska fondkronor i ett direktsparande hos fondbolagen. Den andra stora delen var fondförsäkring, där 24 procent av hushållens fondförmögenhet låg. Idag ligger andelen direktsparande på 13 procent, 33 procent av sparandet utgörs av premiepension, och 10 procent av investeringskonto. Det höga och relativt konstanta nysparandet till premiepension och fondförsäkring förklaras naturligtvis av att avsättningar sker automatiskt.

ISK införs

Sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes 2012. En stor del av nettosparandet i fonder under de senaste åren har gått via ISK. Det beror bland annat på att det låga ränteläget har medfört att avkastningsskatten på ISK har varit fördelaktig. Från och med 2018 kan även fondbolag erbjuda ett sparande i sina fonder via ISK.  

Hållbarhet allt viktigare för spararna

Var tredje svensk uppgav 2019 att de sparar i en fond med hållbar inriktning, att jämföra med 2018 när 24 procent svarade detsamma.

Sedan länge har det funnits fonder som uteslutit företag med anknytning till exempelvis vapen, alkohol och tobak. Det har också funnits fonder som samarbetat med olika ideella organisationer och skänkt en viss andel av fondförmögenheten till deras insamling. Utvecklingen har sedan gått mot att fonderna tar hänsyn till positiva urvalskriterier vid placeringsbesluten, och på olika sätt arbetar med att påverka de bolag de investerar i att bli mer hållbara.

På 2010-talet tog Sveriges forum för hållbara investeringar (SWESIF) fram Hållbarhetsprofilen, först för premiepensionen och sen för den privata marknaden, som ett sätt att hjälpa spararna att hitta hållbara fonder. Det har också kommit olika miljömärkningar och hållbarhetsbetyg.

Lagstiftarna ställer hållbarhetskrav

År 2018 infördes ny lagstiftning i Sverige som ställde krav på att fondernas hållbarhetsarbete skall redovisas. Hållbarhetsinformationen blev därmed en regelverksfråga, och Fondbolagens förening tog fram en obligatorisk branschstandard baserad på Hållbarhetsprofilen. Föreningen har även antagit en ny vägledning för redovisning av fonders koldioxidavtryck 2019.

Utvecklingen går snabbt inom hållbara finanser. EU-kommissionen presenterade 2018 en handlingsplan för hållbar tillväxt, med ett antal åtgärder som omfattar såväl lagförslag som andra initiativ. Inom fondbranschen finns det sedan många år ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna, där Sverige anses ligga i framkant.

I vår tillbakablick på fondsparandets historia kan vi konstatera att framsynta politiska beslut har varit mycket betydelsefulla för utvecklingen av hushållens fondsparande. I kombination med fondbolagens innovationskraft har det bidragit till ett utbrett fondägande i befolkningen, där många har kunnat ta del av den fantastiska värdeutvecklingen. Vi kan med säkerhet förvänta oss nya hållbarhetsinitiativ från såväl fondbranschen som politikerna i det nya decenniet. Förhoppningsvis får vi även se fler framsynta politiska beslut som stimulerar sparandet i samhället.

Fondmarknadens utveckling 1979-2019
Den svenska fondförmögenhetens fantastiska utveckling
Fondbranschen har uppdaterat självreglering av hållbarhetsinformation
Fondbranschen överens om nytt sätt att redovisa fonders koldioxidavtryck

Vi summerar utvecklingen av fondsparandet under de fyra senaste decennierna i samband med att Fondbolagens förenings 40-årsjubileum går mot sitt slut. Erfarenheterna kan tas med in i det nya decenniet!