hållbara investeringar

Begreppet hållbara investeringar är definierat enligt artikel 2.17 i SFDR. Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

Vanliga metoder i fonders hållbarhetsarbete:

  • Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.
  • Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

Det är viktigt att underlätta för spararna genom att tydligt informera om hur hållbarhetsarbetet bedrivs.

Det finns ett antal verktyg framtagna för sparare som letar efter hållbara fonder. När du söker och jämför fonder på Fondbolagens förenings sajt Fondkollen.se visas hållbarhetsinformation.