Internationellt arbete

Den finansiella lagstiftningen kommer till stor del från EU. Genom att bevaka den finns en möjlighet att påverka utformningen.

Fondbolagens förening har ett etablerat internationellt nätverk och deltar i det europeiska branschsamarbetet.

Föreningen svarar kontinuerligt på så kallade konsultationer från EU-kommissionen och från organisationer som EFAMA (European Fund and Asset Management Association), IOSCO (The International Organization of Securities Commission), ESMA (European Securities and Markets Authority) med flera.

EFAMA representerar den europeiska fondbranschen

efama_logo2.pngFondbolagens förenings internationella arbete bedrivs genom egna kontakter och även genom European Fund and Asset Management Association, EFAMA. EFAMA är en representationsförening för den europeiska kapitalförvaltningsindustrin, där Fondbolagens förening och syster-
organisationer från många andra länder
i Europa är medlemmar. 

Genom EFAMA bedrivs opinionsbildning och ett aktivt informationsutbyte med såväl EU:s institutioner som representanter för de olika medlemsländerna. Fondbolagens förening deltar i EFAMAs arbete genom representation i styrelsen samt i flera arbetsgrupper.

Organisationens övergripande målsättning är bland annat att verka för ett starkt investerarskydd. Detta genom att främja integritet, professionalitet och hög etisk standard i branschen. EFAMA vill även verka för att visionen om en inre marknad för kapitalförvaltning i Europa ska bli verklighet. Organisationen strävar efter ökad konkurrens i industrin vad gäller pris och kvalitet, och arbetar kontinuerligt med att förbättra regleringar och juridiska villkor.

EFAMA ser sig dessutom som ”väktare” av det globalt accepterade fonddirektivet UCITS – ett varumärke som står för en ett högt investerarskydd. EFAMA tillhandahåller statistik och rapporter om den europeiska fondmarknaden.

EFAMA - European Fund and Asset Management Association

Globalt samarbete genom IIFA

Föreningen är också medlem i International Investment Fund Association, IIFA, en global samarbetsorganisation för fondbolagsföreningar i världen.

IIFA:s uppdrag är bland annat att:

  • främja skyddet för investerarna i investeringsfonder
  • underlätta tillväxten i fondbranschen internationellt
  • fungera som ett medium för att främja förståelse för fondförvaltningen runt om i världen, och att
  • verka för höga etiska normer i branschen.

IIFA - International Investment Fund Association