Rapportering av NAV-kurser

Fondbolagens förenings fonddatabas innehåller information om dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för fonder.

Cirka 130 fondbolag lämnar regelbundet uppgifter rörande omkring 3 500 fonder till föreningens databas.

Till navcenter.se

En daglig sammanställning av inrapporterade andelskurser vidarebefordras till ett antal distributörer:

SIX Financial Information
Reuters Limited
MoneyMate Fund Solutions
Millistream Market Data AB
FundConnect AS
Morningstar Sweden AB
Bloomberg Finance L.P.
Infront

För anslutning till systemet gäller att:

  • fonden är en värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder, eller
  • en specialfond eller en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
  • ett utländskt fondföretag eller en utländsk alternativ investeringsfond som med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen marknadsförs här i landet.

Tillstånd för fonden från tillsynsmyndighet ska visas upp på begäran. Ett standardavtal ska undertecknas och registreringsblankett skickas in.

Nya Rapportörer/Distributörer

För mer information kontakta Moa Montero.