NAV-center

Fondbolagens förenings NAV-databas innehåller information om dagliga nettoandelsvärden för fonder. För fondbolag som vill nå ut med sina fondandelskurser, eller distributörer som på ett samlat sätt vill hämta fondkurser är NAV-center en smidig lösning.

 

Logga in på navcenter.se

3800 fonder

Cirka 140 fondbolag lämnar regelbundet uppgifter rörande omkring 3 800 fonder till föreningens databas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vill du ansluta dig till NAV-center? Kontakta oss på info@fondbolagen.se eller ring 08-50698800.

Nå ut med fondkurser via NAV-center 

Rapportör? Så funkar det. 

Vill du att fondbolagets fondkurser ska synas i tidningar, databaser och på fondplattformar? Då finns det anledning att använda NAV-center. Vissa banker kräver att fonderna finns med i
NAV-center för att de ska visas på deras fondtorg.

För att kunna ansluta till systemet gäller att:

  • fonden är en värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder, eller
  • en specialfond eller en alternativ investeringsfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
  • ett utländskt fondföretag eller en utländsk alternativ investeringsfond som med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen marknadsförs här i landet.

Att ansluta sig är lätt. Fondbolag som vill rapportera NAV-kurser till databasen tecknar ett rapportörsavtal med Fondbolagens förening. Därefter kan bolaget, antingen manuellt på hemsidan eller via fil, rapportera kursinformation. Som rapportör ansvarar du för att de inrapporterade uppgifterna är korrekta och att de rapporteras in på rätt sätt.

Fondbolagens förening sammanställer, lagrar och distribuerar NAV-datan till anslutna distributörer som sedan skickar informationen vidare till media, databaser och fondplattformar.

Fondbolagens förening och NAV-center är självklart behjälpliga med löpande support och problemlösning vid rapporteringen.

Ladda ner informationsblad om NAV-centrum för Rapportör. 

 

Nav-center – ett enkelt sätt att hämta fondkurser

Distributör? Så funkar det.

Vill du ha tillgång till fondkurser som ska synas i tidningar, databaser och på fondplattformar? Då finns det anledning att använda NAV-center. Fondbolagens förenings databas gör NAV-data tillgänglig för distributörer som tecknat avtal med
föreningen.

Informationen finns tillgänglig på olika sätt:

  • Filöverföring två gånger dagligen
  • Möjlighet att hämta data vid valfri tidpunkt
    via webservice/API.

Distributören åtar sig att bearbeta informationen som tas emot från NAV-center innan den vidreförmedlas till tredje part. Distributören åtar sig även att inte förändra eller förvanska faktiska uppgifter i informationen på ett sätt som ändrar informationens innebörd. Distributören får en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda informationen.

Rapportörerna ansvarar för att de uppgifter som rapporteras in till NAV-center är korrekta och att de finns inlagda i databasen vid den tidpunkt som avtalats. NAV-center innehåller NAV-kurser för fonder som är:
• värdepappersfonder enligt lagen om värdepappersfonder, alternativt
• specialfonder eller alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
• fonder från utländska fondföretag/utländska alternativa investeringsfonder som med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen marknadsförs här i landet.

Fondbolagens förening och NAV-center är självklart behjälpliga med löpande support och problemlösning vid distributionen.

Ladda ner informationsblad om NAV-centrum för Distributör.