Utbildning ger starkare sparare

Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Att verka för ett högt konsumentskydd och ökad kunskap i privatekonomi är högt prioriterade frågor för Fondbolagens förening.

På Fondkollen-sajten ger vi tips om fonder. Där finns också verktyg där du kan få hjälp att hitta de bästa fonderna. 

Vill du hitta den bästa fonden för ditt sparande? Är du nyfiken på hur din fond gått jämfört med andra fonder? Kika på  fondkollen.se

Gilla din ekonomi

Fondbolagens förening är en aktiv medlem i Nationella nätverket för finansiell folkbildning, som samordnas av Finansinspektionen. Nätverkets syfte är öka kunskapsspridningen i privatekonomi genom olika informations- och utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna sker under varumärket Gilla din ekonomi.

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är en organisation som utbildar Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Det är helt kostnadsfritt för skolorna att boka en föreläsning av Ung Privatekonomis informatörer. Fondbolagens förening är en av finansiärerna. 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Föreningen är också en huvudfinansiär av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Där kan privatpersoner få kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör fonder m.m.

 

Läs mer (externa länkar)
Finansinspektionens projekt inom finansiell folkbildning
Ung Privatekonomi
Konsumenternas Bank- och finansbyrå