Utbildning ger starkare sparare

Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Att verka för ett högt konsumentskydd och ökad kunskap i privatekonomi är högt prioriterade frågor för Fondbolagens förening.

Föreningens sparekonom har som uppgift att sprida kunskap om fondsparande. På Fondkollen-sajten ger sparekonomen tips om fonder. Där finns också verktyg där du kan få hjälp att hitta de bästa fonderna. 

fondkollen.se

Gilla din ekonomi

Fondbolagens förening är en aktiv medlem i Nationella nätverket för finansiell folkbildning, som samordnas av Finansinspektionen. Nätverkets syfte är öka kunskapsspridningen i privatekonomi genom olika informations- och utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna sker under varumärket Gilla din ekonomi.

Finansinspektionens projekt inom finansiell folkbildning

Ung Privatekonomi

Ung Privatekonomi är en organisation som utbildar Sveriges gymnasieungdomar i privatekonomi och sparande. Det är helt kostnadsfritt för skolorna att boka en föreläsning av Ung Privatekonomis informatörer. Fondbolagens förening är en av finansiärerna. 

Ung Privatekonomi inspirerar och utbildar om pivatekonomi och sparande.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Föreningen är också en huvudfinansiär av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Där kan privatpersoner få kostnadsfri hjälp och vägledning i frågor som rör fonder m.m.

På konsumenternas.se får du oberoende konsumentstöd.