Utbildning ger starkare sparare

Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Att verka för ett högt konsumentskydd och ökad kunskap i privatekonomi är högt prioriterade frågor för Fondbolagens förening.

Privatekonomi innefattar många delar, alltifrån sparande, lån, boende, vardagsekonomi, skatter och pension, till konsekvenserna av att vara gift eller sambo. Tillgången till nya finansiella tjänster och produkter ökar. En konsekvens av det är att högre krav ställs på den enskilde individens kunskap för att kunna bedöma dem.

Fondbolagens förening vill bidra till att höja den finansiella förmågan och räkneförmågan i Sverige. Nedan listas föreningens engagemang i urval.

Är du nyfiken på hur bra din fond är och hur fondens avkastning står sig gentemot andra fonders? Kolla på fondkollen.se