Utbildning ger starkare sparare

Kunniga sparare ställer krav och fattar medvetna beslut, vilket i sin tur bidrar till en väl fungerande sparmarknad. Att verka för ett högt konsumentskydd och ökad kunskap i privatekonomi är högt prioriterade frågor för Fondbolagens förening.