Förvaltarbarometern

Fondförvaltare och experter svarar på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. De fyra frågorna väger lika tungt i indexet. Vid varje publiceringstillfälle kommenterar två experter från de medverkande fondbolagen sina svar.

Första upplagan av Förvaltarbarometern lanserades i juni 2020.

Pressmeddelanden

2021-03-03 Förvaltare fortsatt positiva till börsen, tillverkningsindustrin lockar mest

2020-12-03 Förvaltarbarometern stiger trots andra virusvåg

2020-09-03 Förvaltarbarometern pekar på ljusnande marknadsutsikter

2020-06-11 Fondbolagens förening lanserar Förvaltarbarometern