Förvaltarbarometern

Fondförvaltare och experter svarar på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. De fyra frågorna väger lika tungt i indexet. Vid varje publiceringstillfälle kommenterar två experter från de medverkande fondbolagen sina svar.

Första upplagan av Förvaltarbarometern lanserades i juni 2020.

Pressmeddelanden

2023-12-07 Förvaltarbarometern ökar

2023-09-07 Negativa marknadsutsikter idag, men bättre om ett halvår

2023-06-09 Förvaltarbarometern stiger i juni

2023-03-15 Förvaltarbarometern backar

2022-12-05 Förvaltarna spår ljusnande marknad om ett halvår

2022-09-08 Förvaltarna tror på svag börsutveckling i närtid, men ljusning på två års sikt

2022-06-14 Förvaltarbarometern sjunker

2022-03-04 Förvaltarbarometern fortsatt positiv – trots krig i Europa

2021-12-02 Förvaltarnas börsoptimism mattas av, tillverkningsindustrin lockar mest

2021-09-07 Förvaltare spår volatil börshöst, men barometern fortsatt positiv

2021-06-03 Förvaltarnas optimistiska börssyn mattas av i juni

2021-03-03 Förvaltare fortsatt positiva till börsen, tillverkningsindustrin lockar mest

2020-12-03 Förvaltarbarometern stiger trots andra virusvåg

2020-09-03 Förvaltarbarometern pekar på ljusnande marknadsutsikter

2020-06-11 Fondbolagens förening lanserar Förvaltarbarometern