Marknadsindex

Genom att jämföra en fonds utveckling med ett index går det att få en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en angiven period.

  • Marknadsindex visar utvecklingen på en viss marknad, t.ex. Stockholmsbörsen. Nedan kan du följa uppdateringen av fyra marknadsindex dagligen. Uppgifterna hämtas från SIX Financial Information utifrån de kurser som fastställts klockan 17:30 varje vardag.
  • Ett fondindex visar den genomsnittliga avkastningen för fonder med liknande placeringsinriktning. Fondindex är ett verktyg för att utvärdera hur en fond har gått eller för att få en uppfattning om hur avkastningen för en grupp av fonder med en viss placeringsinriktning har varit. Sök fondindex på Morningstars webbplats.

Följ fyra marknadsindex

SIX General Index (SIXGX)

SIX Return Index (SIXRX)

SIX Portfolio Index (SIXPX)

SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)