derivat

Samlingsnamn på riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper, exempelvis optioner och terminer, warranter och swappar. Derivatinstrument kan användas för att försäkra en investeringsportfölj mot kursnedgångar eller för att ge ökad avkastning med en mindre kapitalinsats. Derivat kan handlas antingen direkt mellan en köpare och en säljare, eller via organiserade börser.