fondbestämmelser

Fondbolaget upprättar fondbestämmelser för varje fond. I dessa regleras villkoren för fonden, t.ex. placeringsinriktning, hur försäljning och inlösen sker och vilka avgifter som tas ut.

När ett företag vill starta en ny fond, måste Finansinspektionen först godkänna fondbestämmelserna. Även om företaget vill ändra i befintliga fondbestämmelser måste ändringarna godkännas av Finansinspektionen.