fondkonto

Används för förvaring av fonder. På ett fondkonto handlas enbart fonder. I en värdepappersdepå kan du placera pengar i olika aktier, fonder, optioner och obligationer. Skattemässigt är reglerna desamma.

Det finns i dag i huvudsak dessa alternativ för dig som vill påbörja ett sparande i värdepapper och/eller fonder: fondkonto, värdepappersdepå, investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. De olika sparformerna beskattas på olika sätt.

Skatteverkets information om beskattning av fonder.