företagsrisk/kreditrisk

Risk som beror på ett visst företags specifika förutsättningar. Denna risk går att minska genom att placera i flera olika företag istället för bara något enstaka. Det kallas även för diversifiering. Fonder måste enligt lag sprida risken genom att investera i minst 16 aktier/företag.