kapitalförlust

Den avdragsgilla förlust som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar med förlust. Kallades tidigare realisationsförlust (reaförlust).

Om du sparar i fonder på ett ISK, investeringssparkonto, ska du inte deklarera de vinster och förluster som du gör. Istället schablonbeskattas dina tillgångar.