kapitalvinst

Den beskattningsbara vinst som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar. Kallades tidigare realisationsvinst (reavinst).

Om du sparar i fonder på ett ISK, investeringssparkonto ska du inte deklarera de vinster och förluster som du gör. Istället schablonbeskattas dina tillgångar.