obligationsfond

En fond som placerar i långa räntepapper, det vill säga med en löptid på över ett år, såsom obligationer. Kallas även lång räntefond. De kan vara förenade med viss risk och bör därför ses på minst 3-4 års sikt. Dessa fonder kan öka i värde i tider när räntorna sjunker. När räntan stiger kan obligationsfonder minska i värde. Kurssvängningarna brukar dock inte vara lika kraftiga som för aktiefonder, och fondförvaltarna gör successivt omplaceringar så att värdeutvecklingen stabiliseras. Investerar normalt i obligationer utgivna av länder, banker och bostadsinstitut med låg risk.