premiepension

Den del av den allmänna pensionen där premien, som är 2,5 procent av pensionsunderlaget, placeras i fonder. Pensionsspararen har möjlighet att själv välja fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. För att välja fonder loggar man in på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten.

För den som inte vill välja egna fonder sätts pengarna in i en icke-valsfond. Innan Skatteverket fastställt din pensionsgrundande inkomst för ett visst år, förvaltas dina premiepensionspengar av Pensionsmyndigheten i en ränteförvaltning. Dina nya premiepensionspengar sätts in på ditt premiepensionskonto i december året efter intjänandet. Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du senast bestämt eller i icke-valsfonden.

Svenska arbetstagare födda 1938 eller senare tjänar in till sin premiepension. Om man har haft en pensionsgrundande inkomst i Sverige från 1995 och framåt har man rätt till premiepension.