aktiv förvaltning

Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden utifrån vald risknivå. Förvaltaren kan även ha uppdraget att välja fonder utifrån vissa hållbarhetskriterier. Nyckeltalen aktiv risk och aktiv andel används för att räkna ut hur aktiv en fond har varit.

Jfr passiv förvaltning.