blankning

Innebär att man säljer finansiella instrument, exempelvis aktier, som man har lånat. Avsikten är att vid en senare tidpunkt köpa tillbaka de finansiella instrumenten till en lägre kurs, vilket ger en vinst. Används som strategi för att tjäna på en kommande aktiekursnedgång. Gäller främst hedgefonder.

Jfr kort position.