hedgefond

Hedgefonder är specialfonder och har därmed en friare placeringsinriktning än UCITS-fonder/värdepappersfonder. Många hedgefonder försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning.

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha såväl mycket hög risk som låg risk.