förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (årlig avgift)

Ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens transaktionskostnader. Uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.