informationsbroschyr för fonder

Fonden ska ha en aktuell informationsbroschyr, där det, utöver fondbestämmelserna, ska finnas de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.