KIID

KIID, Key Investor Information Document, är en av EU beslutad förköpsinformation till konsumenter på motsvarande två A4-sidor med den viktigaste informationen som spararen behöver känna till. Faktabladen med basfakta för investerare ska se lika ut i hela EU.

Läs mer under faktablad.
Vägledning för fondbolag vid upprättande av faktablad.