KID

KID, Key Investor Information Document, är en av EU beslutad förköpsinformation till konsumenter på motsvarande tre A4-sidor med den viktigaste informationen som spararen behöver känna till. Faktabladen ska se lika ut i hela EU och gäller även för vissa andra produkter såsom fondförsäkring och strukturerade produkter.

Läs mer under faktablad.