kort räntefond

Korta räntefonder placerar i värdepapper med kort löptid (kortare än ett år för fonden totalt). Eftersom risken ökar ju längre löptid ett räntepapper har innebär detta att penningmarknadsfonder har förhållandevis låg risk. De förväntas ge en jämn (men relativt låg) avkastning och är en lämplig sparform för den som har en kort placeringshorisont.

Penningmarknadsfonder (underkategori till korta räntefonder) följer särskilda regler som bl.a. innebär att den genomsnittliga löptid för innehaven ska var kortare än 6 månader.