lag om värdepappersfonder

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv och regleras av lagen om värdepappersfonder. Lagen är utformad genom implementering av UCITS-direktivet men innehåller också en mängd nationella regler vilka enbart tillämpas på svenska fonder och fondbolag. Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i samtliga EU-länder.

Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer om lagen på Fondbolagens förenings webbplats.
Lag (2004:46) om värdepappersfonder.