lag om värdepappersfonder

Den svenska lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv. Lagen innehåller dock även vissa nationella regler vilka enbart tillämpas på svenska fonder och fondbolag. Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land marknadsföras fritt i samtliga EU-länder.

Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras i stället av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer om lagen på Fondbolagens förenings webbplats.
Lag (2004:46) om värdepappersfonder.