Regelverket för fonder

Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder.

Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv och regleras av lagen om värdepappersfonder. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och bygger på AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive).