räntefond

En räntefond är en fond som placerar i räntebärande värdepapper, det vill säga i obligationer och statsskuldväxlar. I allmänhet har räntefonder lägre risk än aktiefonder.
Räntefonder som placerar utomlands påverkas även av vad som händer med valutakurserna.