specialfond

Fonder som liknar värdepappersfonder men som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder. Fonderna regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Specialfonder får marknadsföras och säljas fritt i andra EES-länder till professionella investerare. I Sverige får fonderna marknadsföras även till konsumenter.