EU-Nytt om finanssektorn

EU-Nytt ger en överblick över aktuella regelinitiativ från EU och andra internationella organisationer, relevanta för finanssektorn.

Prenumerera på mejlutskick med löpande nyheter. Nyhetsbrevet skickas ut var 14:e dag.

EU-Nytt ges ut i samverkan mellan Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Svensk Värdepappersmarknad.

EU-Nytt

 

Vill du prenumerera på EU-Nytt?
Svenska Bankföreningen hanterar prenumerationerna.