Skatter som rör fonder och fondsparande

Fondbolagens förening arbetar för konkurrenskraftiga skattevillkor för fonder och fondsparande.

Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder befriade från skatt på kapitalvinster och utdelningar i fonden. Fondandelsägaren betalar skatt på fondsparande beroende på vilken kontoform som valts för sparandet.

Mer information om hur andelsägare beskattas för sitt fondsparande finns på fondkollen.se 

För föreningens medlemmar finns ett mer utförligt PM som beskriver skattereglerna för investeringsfonder.Till medlemsnätet